Reklamationsret

Dantræ Brændesalg yder 2 års reklamationsret ,i henhold til købeloven, omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert behandling af produktet. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Dantræ Brændesalg indenfor rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget.
Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Dantræ Brændesalg
Gribskovvej 7, Kagerup
3200 Helsinge
Email:dantrae@dantrae.dk
Varereturnering foregår også til denne adresse.

Refusion
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Dantræ Brændesalg har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for Deres bankkonto.