Levering

Vi leverer de bestilte produkter indenfor 8 hverdage fra bestillingsdatoen.
Også for indblæsning af træpiller sker levering indenfor 8 hverdage.
Færdigbrænde leveres udelukkende i palletårne .
Der tages forbehold for udsolgte varer.
Vi leverer overalt på Sjælland med kran og/eller elektrisk palleløfter , - så langt kørefast vej tillader det.
Pallerne sættes på nærmeste kørefaste grund (asfalt, fliser, støbte pladser o. lign) eller efter nærmere aftale.
Vi sætter gerne varerne på en af Dem anvist plads, hvis forholdene er til det. Skriv i bemærkningsfeltet hvis De har ønsker til placeringen.Kan varerne ikke sættes på ønsket plads, sættes de , hvor det er muligt.
Det er kundens ansvar, at der er klippet korrekt.
Ønskes varerne ikke ved modtagelse - betales alligevel for varerne - returnering sker for egen regning.

Vi påtager os ikke ansvar for skader forvoldt af løftevogn, medbringertruck eller lastvogn på asfalt, fliser støbte pladser o.lign. ved indkørsel eller ved andre placeringer, som De selv har anvist.

De leverede varer forbliver DANTRÆ Brændesalg´s ejendom indtil betaling er modtaget.

Værneting: Retten i Hillerød.