KØBSAFTALE

LEVERING:
Dantræ Brændesalg leverer de bestilte produkter indenfor 8 hverdage fra bestillingsdatoen.
Færdigbrænde leveres udelukkende i palletårne .

Vi sætter gerne varerne på en af Dem anvist plads, hvis forholdene er til det.
Skriv i bemærkningsfeltet, hvis De har ønsker til placeringen. De bliver adviceret via sms eller opringening fra DANTRÆ på Deres oplyste telefonnummer dagen før varerne leveres, så De er informeret om den nøjagtige leveringsdato.

Bestilte varer leveres overalt på Sjælland med kran og/eller palleløfter- så langt kørefast vej tillader det.
Pallerne sættes på nærmeste kørefaste grund (asfalt, fliser, støbte pladser o. lign).
Dantræ Brændesalg påtager sig ikke ansvar for skader forvoldt af løftevogn eller lastvogn på asfalt, fliser støbte pladser o.lign. ved indkørsel eller ved andre placeringer, som De selv har anvist.
De leverede varer forbliver Dantræ Brændesalg´s ejendom indtil betaling er modtaget.

RABATTER:
Ved samtidig bestilling af flere slags træ (eks. bøgetræ +asketræ ) beregnes prisen for det totale antal effekter- F.eks 3 paller - til 3 tårnes pris pr.palle for den enkelte varer - venligst anfør i bestillingen, hvordan effekterne skal blandes: f.eks. 2 tårne bøg + 1 tårn m. ask

Tilsvarende rabatter ydes ved blandet køb af træpiller.

Rabatpriserne ved samtidig levering af flere tårne/paller, ydes også, hvis flere naboer slår sig sammen om et fælles indkøb. Det er dog herved en forudsætning , at leveringen betales af den, der forestår bestillingen.
Skal tårnene/pallerne på en fællesbestilling leveres på mere end én adresse, beregnes 100 DKK ekstra pr adresse. Ønskes betalingen alligevel på flere fakturaer, beregnes et faktureringsgebyr på 75 DKK pr ekstra udstedt faktura.

Eventuelle rabatter bortfalder ved for sen betaling.

Der tages forbehold for udsolgte varer.

TILLÆG:
Ved køb under 500 kr tillægges et fakturagebyr på 60,00 kr inkl moms.

Dantræ Brændesalgs priser er gyldige fra den 1. april 2013 og er inkl. moms.
Deres køb bliver først trukket på Deres konto, når varerne er leveret på den adresse, som De har anført ved bestillingen.

FORTRYDELSESRET:
De har 14 dages retur/fortrydelsesret. Det vil sige, at den købte vare kan returneres til DANTRÆ Brændesalg - SENEST 14 dage efter den dato, inden for de 14 dages fortrydelsesret, hvor DANTRÆ Brændesalg er oplyst om fortrydelsen.

Fortrydelsen sker ved at udfylde fortrydelsesformularen , som skal indeholde nedennævnte oplysninger:

__________________________________________________________________________________

Standardfortrydelsesformular
(denne formular kopieres, udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende).

- Til :
DANTRÆ Brændesalg, Gribskovvej 7, Kagerup , 3200 Helsinge MAIL: dantrae@dantrae.dk eller FAX: +45- 48761366

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato
(*) Det ikke relevante udstreges

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis De fortryder Deres bestilling inden levering er sket, kan De omkostningsfrit afbestille hos os, og hele det indbetalte beløb vil omgående blive tilbageført gennem netbutikken.

Hvis De fortryder, efter at De har modtaget varerne, vil hele det betalte beløb også blive returneret til Deres konto, dog med det forbehold , at De ( forbrugeren) selv hæfter for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at teste den på almindelig vis, samt hvordan den efterfølgende er blevet opbevaret.

DANTRÆ Brændesalg foretager tilbagebetalingen , så snart vi har modtaget varerne retur på vores lager.
Vi gør opmærksom på, at kunden selv, bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse under tilbagetransporten.

Fragtomkostninger ved returneringen af varerne hæfter De dog selv for.

Behandling af kundeoplysninger:
Dantræ Brændesalg behandler kundernes oplysninger således ved elektronisk bestilling :
Ved bestillingen registreres oplysninger, som kunden har afgivet (afsender, navn og adresse ,korttekst, e-mail adresse og hvilke varer, der ønskes leveret.
Oplysningerne registreres i Dantræ Brændesalg´s database i krypteret form.
De anvendes til at udføre den bestilling, kunden har afgivet.
Medarbejdere hos Dantræ Brændesalg har adgang til disse oplysninger, dog ikke det som vedrører kreditkortoplysninger.
Oplysningerne fra bestillingerne videregives ikke i markedsføringsøjemed, og der sendes ikke uopfordrede e-mails ud fra disse oplysninger.
Dantræ Brændesalg er dataansvarlig.

Værneting: Retten i Hillerød..